Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte sem

Přednášky, semináře, diskuse

Výzkumné semináře IMS FSV UK a MÚA AV ČR – jaro 2017

V letním semestru pořádá Institut mezinárodních studií FSV UK opět ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i. cyklus výzkumných seminářů, které se budou konat ve vybrané pondělky od 15.00 hodin vždy v zasedací místnosti ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1 (schodiště C, 3. patro). 

Termíny výzkumných seminářů: 6. března 2017, 20. března 2017, 3. dubna 2017 (přednáška se výjimečně koná v budově FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost H212), 22. května 2017, 29. května 2017

úplný program výzkumných seminářů

Přednáška Any Vich: Současná ekonomická situace ve Španělsku

Kabinet jazykové přípravy FSV UK zve všechny zájemce na přednášku paní Any Vich, obchodní radové Španělského velvyslanectví, na téma Současná ekonomická situace ve Španělsku.

Přednáška se koná v pondělí 6. března 2017 v 10:15/H12 a bude přednesena ve španělštině.

Semináře o možnostech studia v zahraničí

Informační, poradenské a sociální centrum UK zve na semináře o studiu v zahraničí. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

14. 3. 2017, Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy, Více informací

28. 3. 2017, Možnosti studia v Německu, Rakousku a Švýcarsku, Více informací

4. 4. 2017, Možnosti studia ve Skandinávii, Dánsku a na Islandu, Více informací

11. 4. 2017, Možnosti studia ve Francii a zemích Beneluxu, Více informací

2. 5. 2017, Možnosti studia v zemích Asie a Latinské Ameriky, Více informací

Semináře na téma rozvoje pedagogických kompetencí

Informační, poradenské a sociální centrum UK zve na semináře na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků UK:

  1. 3. 2017 Motivating Students
  2. 4. 2017 But What About Covering My Content? / „Content Monster“
  3. 5. 2017 Outcomes-Based Course Design

Interaktivní workshop na téma “Jak vystupovat v médiích”

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK pořádá v sobotu 11. března 2017 interaktivní workshop na téma “Jak vystupovat v médiích”.

Školitelka Barbora Procházková (editorka ČT24 s bohatou praxí) seznámí účastníky s teoretickými i praktickými aspekty vystoupení v audiovizuálních médiích, součástí školení je nácvik vystoupení na mikrofon i na kameru. Workshop se koná v Jinonickém kampusu, místnost J2081 od 10.00 do 16/17h (podle počtu účastníků) s pauzou na oběd. Cena celodenního workshopu je 1000 Kč. 

Zájemci se mohou přihlásit na e-mail anezka.fojtikova@gmail.com.

plakát

Pozvánka na přednášku: Crisis Communication in Israel

Katedra marketingové komunikace a PR IKSŽ FSV UK zve na přednášku:

Prof. Eytan Gilboa, Israel Public Diplomacy Forum: Crisis Communication in Israel

Kdy: 30. března 2017, 11:00

Kde: místnost č. 212, budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Registrujte se, prosím, předem, počet míst je omezen: anna.shavit@fsv.cuni.cz.

pozvánka

plakát

Věda a výzkum

GAČR 2018

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2018.

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace  

Vstup do aplikace

Postup pro řešitele projektu bude zveřejněn v aktualitách oddělení vědy.

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 27. března 2017

Vyhlášení 9. kola projektu ,,Laboratoř EU"

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími.

Veškeré informace o soutěži naleznete zde. Termín pro zaslání nominací je do 15. března 2017.

Vyhlášení Balzan prize

Cílem Balzanovy ceny je podpora kultury, vědy a záslužných iniciativ v podpoře lidskosti a míru po celém světě. Balzanova cena se letos uděluje v následujících čtyřech kategoriích:

- Studie kolektivní paměti

- Genderová studia

- Imunologické přístupy k léčbě rakoviny

- Planety sluneční soustavy a exoplanety

Veškeré informace naleznete zde. Termín pro zaslání nominací je do 15. března 2017.

Nové číslo časopisu Acta Politologica

Vyšlo nové číslo recenzovaného časopisu Acta Politologica, který vydává Katedra politologie IPS FSV UK. Speciální anglicky psané monotematické číslo editoval Jakub Franěk a naleznete v něm pět původních odborných článků na téma kulturní rozmanitosti a hodnotového pluralismu v evropské a světové politice.

STEP - STudent English Presentation

Kabinet jazykové přípravy FSV UK ve spolupráci s fakultními studentskými spolky vyhlašuje první ročník soutěžní přehlídky prezentačních dovedností v angličtině STEP –STudent English Presentation.

KDY: 5. dubna 2017

KDE: budova Hollar, aula 215

více informací - propozice

událost na Facebooku

plakát

CfA – letní škola EUCOPAS

Letní škola EUCOPAS Debating the European Union in Cologne and Paris se uskuteční v Bruselu, 12. - 16. června 2017.

Ubytování je hrazeno a studentům bude poskytnut příspěvek na cestovné.

Přihlášky: CV a motivační dopis zašlete do 19. března 2017 na adresu weiss@fsv.cuni.cz. Vybraní studenti budou vyrozuměni do konce března.

více informací

Chlumecká literární cena Jaroslava Golla pro r. 2017

Město Chlumec nad Cidlinou ve spolupráci s FSV UK, Institutem komunikačních studií FSV UK, Institutem mezinárodních studií FSV UK a a Klubem autorů literatury faktu vyhlašuje Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla pro r. 2017.

Cena se uděluje za 1. 2. 3. místo v těchto kategoriích:

knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

literární příspěvky otištěné, odvysílané a odehrané (deníky, časopisy, rozhlas, televize) – za období od 16. 4. 2016 – 30. 4. 2017

literární práce – (max. 50 normostran - 30 řádků na jednu stránku)

Chlumecká literární cena J. Golla - vyhlášení ceny

Chlumecká literární cena J. Golla - přihláška

Hodnocení výuky za zimní semestr

Od 23. 2. 2017 jsou na webové stránce http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ dostupné výsledky hodnocení výuky za zimní semestr 2016. Aktuální semestr je nejvýše v nabídce a je označen 2016_zs. Hodnocení se zúčastnilo 1545 studentů ze 4600, bylo odesláno 8673 dotazníků.

Zahraniční styky

Možnost "dovýběrů" na studijní pobyty v zahraničí v rámci mezifakultních  dohod na zimní semestr 2017/2018 a na letní školy v létě 2017

Uzávěrka přihlášek je 6. března 2017.

Čína

Peking University HSBC Business School - pouze pro studenty IES

East China University of Political Science and Law

Hong Kong

City University of Hong Kong

Japonsko

International University of Japan

Korejská republika

Sogang University, Graduate School of International Studies

Ruská federace

National Research University, Higher School of Economics

New Economic School, Moscow - pouze pro studenty IES

Zahraniční oddělení FSV UK hledá schopného brigádníka pro občasnou výpomoc

Jedná se především o administrativní práci (tisk, kopírování, archivace dokumentů, rozesílání pošty, výpomoc s vystavováním vízových dopisů pomocí hromadné korespondence apod.).

Požadujeme: znalost anglického jazyka, pokročilá znalost Wordu a Excelu (hromadná korespondence!), dobré organizační schopnosti, důslednost, přesnost práce, spolehlivost a samostatnost.  Práce na několik hodin 2 – 3 krát v týdnu, podmínkou je docházení přes léto především v červnu, červenci a v první polovině srpna. Dále je možné dle domluvy.

Forma spolupráce: DPP s výhledem na dlouhodobější spolupráci.

Nástup ihned. Odměna: 110Kč/h.

V případě zájmu zašlete Vaše CV na adresu:  irena.tauerova@fsv.cuni.cz

Statistické konzultace

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK nabízí zaměstnancům a studentům Univerzity Karlovy i jiným zájemcům možnost statistických konzultací zdarma.

více informací

Externí nabídky

Média v přední linii: Proč je důležitá role nezávislé žurnalistiky

Zúčastněte se diskuze na téma Proč je důležitá role nezávislé žurnalistiky. Diskuze bude pobíhat v angličtině.

Kdy: čtvrtek 9. března 2017 od 17:30 do 19:00

Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana 

více informací

Regional Academy on the United Nations

Téma ročníku 2017/2019: Women and Girls in a Changing World – Prospects and Challenges

Termín konání: květen 2017 - leden 2018

Místo konání: Bratislava, Vídeň, Praha

Termín přihlášek: 30. března 2017

Více informací: http://www.ra-un.org/apply-here.html

Agentura pro sociální začleňování nabízí krátkodobé i dlouhodobé odborné stáže i praxe

  • spolupráce přiexpertních činnostechv 7 tematických oblastech (bezpečnost, bydlení, rodina a sociální služby, vzdělávání, zadluženost, zaměstnanost, zdraví)
  • spolupráce přivýzkumných činnostech– terénní výzkum sociálního vyloučení
  • spolupráce v oblastiPR a komunikace
  • spolupráce s regionálními centry při intervenční činnosti v lokalitách
  • spolupráce v oblastipodpory rozvoje inkluzivního vzdělávánína místní i národní úrovni
  • bakalářské, diplomové práce– zadání tématu, vedení, oponentura
  • praxizískanou u největšího odboru ÚV ČR

V případě zájmu o odbornou stáž/ praxi pošlete na e-mailovou adresu asz.staze@vlada.cz strukturovaný životopis a vyplněný dotazník, který naleznete na webové stránce www.socialni-zaclenovani.cz/staze

leták

Nabídka praxe - marketing a PR

Psycholožka v soukromé praxi hledá asistenta pro oblast marketingu, reklamy a PR. Odměnou kurzy osobního rozvoje zdarma a reference.

inzerát

Česká centra - stáže

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční stáže ústředí Českých center:

Kancelář Generálního ředitele - inzerát

Úsek finanční a interní správy - inzerát

Oddělení lidských zdrojů - inzerát

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte emailem na pers-staze@czech.cz do pondělí 6. března 2017.

Nabídka spolupráce – vězeňské noviny

OS Za branou, z. s. hledá studentku nebo studenta ke spolupráci na vznikajícím projektu vězešnkých novin v ČR. Pro více informací kontaktujte Jana Franka, na adrese zabranou@gmail.com 

Obvodní soud pro Prahu 5 - přísedící

Obvodní soud pro Prahu 5 nabízí možnost stát se přísedícím, minimální věk 30 let. inzerát

Erasmus+ dobrovolnictví

V rámci programu Erasmus+ se můžete zúčastnit jednoletých zahraničních mobilit Evropské dobrovolné služby v Německu od 1. července a 1. září 2017.

Uzávěrka přihlášek: 3. března 2017

více informací o pozicích

AIESEC - nové členství

Studentská organizace AIESEC nabírá nové členy, více informací.